مهمترین عامل مرگ و میر در جاده های انتاریو، حواس پرتی است

پ پ پ

باور نکردنی است ولی حقیقت دارد. در طی 5 سال از 2011 تا 2015، حداقل 1507 نفر در تصادفات جاده ها و بزرگراههای تحت کنترل پلیس استانی انتاریو OPP جان خود را از دست داده اند.

پژوهشی که این هفته در این زمینه منتشر شد حاکی است که اکثریت عظیمی از این تلفات قابل پیشگیری بوده اند.

گزارش پلیس انتاریو می گوید که رانندگی در حال حواس پرتی عامل اصلی در 408 فقره از این مرگها بوده است. سرعت (336 مورد)، نبستن کمربند ایمنی (335 مورد) و رانندگی در حال مستی و تحت تاثیر مواد مخدر (321 مورد) عوامل دیگر این مرگها بوده اند.آگهی

با نزدیک شدن تعطیلات شکرگزاری در آخر همین هفته، پلیس انتاریو توجه ویژه ای به این چهار مورد یعنی رانندگی در حال حواس پرتی رانندگی در حال مستی و تحت تاثیر مواد، نبستن کمربند و سرعت خواهد داشت.

میزان مرگ و میر تصادفات در کشورهای مختلف
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیشترین تعداد مرگ و میر به علت تصادفات در جهان به کشورهایی چون ایران، لیبریا و کنگو تعلق دارد.

تعدادی از این آمار به قرار زیر است:
تعداد تلفات رانندگی به ازای هر 100 هزار جمعیت در هر سال (2013)

ـ جمهوری آفریقای مرکزی 32/4 نفر
ـ کنگو 33/2 نفر
ـ ایران 32/1 نفر
ـ لیبریا 33/7 نفر
ـ مالاوی 35 نفر
ـ رواندا 32/1 نفر

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید