مقایسه استقبال جامعه ایرانی ـ کانادایی از یک «پتیشن» و یک «ضد پتیشن»

پ پ پ

درخواست رسمی (پتیشن) بیژن احمدی رئیس کنگره ایرانیان کانادا با حمایت مجید جوهری نماینده لیبرال ریچموندهیل (553-e) در تاریخ 7 سپتامبر بر روی سایت پارلمان کانادا قرار گرفت.

در پنج روز اول تعداد امضاکنندگان این پتیشن به بیش از پنج هزار نفر رسید.

8 روز بعد پتیشن سمیرا محی الدین (از تورن هیل) که او آنرا «ضد پتیشن» خوانده است («Counter Petition») با حمایت پیتر کنت نماینده محافظه کار تورن هیل (563-e) بر روی سایت پارلمان کانادا قرار گرفت. در پنج روز اول تعداد امضاکنندگان این پتیشن به 234 نفر رسید.آگهی

پتیشن اخیر «آزادی خانوم هودفر و سعید ملکپور» و «امتناع از باز شدن بخش خدمات کنسولی جمهوری اسلامی در اتاوا تا اطمینان از انجام موارد فوق» و «الویت اول به حقوق بشر در تصمیم به ایجاد روابط دیپلماتیک با ایران» را خواستار شده است.

عکس الکترونیکی دو پتیشن (553-e) و (563-e) در پایان 5 روز اول قرار گرفتن آنها  در سایت رسمی پارلمان کانادا

عکس الکترونیکی دو پتیشن (553-e) و (563-e) در پایان 5 روز اول قرار گرفتن آنها در سایت رسمی پارلمان کانادا

peter
سلام تورنتو استقبال از پتیشن اول را در ۵ روز اول (سمت راست عکس فوق) هفته گذشته گزارش کرد. میزان استقبال از پتیشن دوم در همین فاصله ۵ روز اول، در سمت چپ همین عکس مشاهده میشود.

یادآور می شود پیتر کنت نماینده محافظه کار تورن هیل درگذشته در مناسبت های مختلف مخالفت خود با هر گونه گشایشی در روابط کانادا و ایران را نشان داده است. ترجمه توئیت ۲۶ ژانویه سال جاری او را در زیر مشاهده می کنید:
«مفتخرم کامیونیتی ایرانی تورن هیل را نمایندگی می کنم و به حمایت آنها از تحریم ها احترام می گذارم.»

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید