لیبرالهای انتاریو: پرونده های eHealth را نمی فروشیم! نیودمکراتها: باور نمی کنیم!

پ پ پ

اد کلارک که از او به عنوان «سزار خصوصی سازی دولت لیبرال انتاریو» یاد می شود، خواهان آن شده که بیماران در انتاریو به اطلاعات پزشکی الکترونیکی خود دسترسی داشته باشند. اریک هاسکینز وزیر بهداشت و درمان انتاریو نیز می گوید با این درخواست موافق است.

اد کلارک که مدیرعامل سابق بانک تی دی است می گوید مجموعه اطلاعات پزشکی الکترونیک موسوم به eHealth حداقل 5/7 میلیارد دلار برای سیستم بهداشت و درمان انتاریو ارزش دارد و وی با فروش هیچ قسمتی از آن به بخش خصوصی موافق نیست.

در حالی که هم اریک هاسکینز و هم اد کلارک می گویند هیچ بخشی از eHealth و متعلقات آن به فروش نخواهد رفت، اما حزب نیودمکرات انتاریو می گوید حرف آنها را باور نمی کند.آگهی

خانم کاترین فایف Catherine Fife نماینده حـزب نیـودمکـرات و منتقـد امـور مـالی می گوید دولت لیبرال خانم کاتلین وین از همان زبانی استفاده می کند که برای توجیه فروش هایدرو به کار برد. وی می گوید لیبرالهای خانم کاتلین وین ابتدا گفته بودند قصد فروش هایدرو را ندارند.

گفته می شود به احتمال بسیار زیاد فروش هایدرو ـ وان انتاریو تا قبل از انتخابات آینده این استان در سال 2018، تکمیل خواهد شد. این موضوع در انتاریو خیلی جنجال آفریده.

خانم کاتلین وین در ماه اکتبر گفت پرونده های موجود در سیستم eHealth به فروش نخواهد رسید. 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید