فریاد اعتراض وزیر دارایی نیوفاندلند علیه بولی گری های آنلاین

پ پ پ

میزان اتهام زنی، بولی گری و فحاشی در پست های آنلاین چنان زیاد شده که فریاد اعتراض وزیر دارایی استان نیوفاندلند و لابرادور را هم بلند کرده.

خانم کتی بِنت که از یکسال پیش وزارت دارایی نیوفاندلند و لابرادور را به عهده گرفته می گوید مرتب از طریق آنلاین تهدید به مرگ شده، مورد تمسخر (بولی گری) قرار گرفته و به او بی احترامی شده است.

وی که همچنین وزیر مسئول امور زنان در این استان است ابراز امیدواری کرده که افراد دیگر نیز پا پیش بگذارند و علیه مزاحمت های سایبری لب به اعتراض بگشایند.آگهی
کتی بِنت وزیر دارایی نیوفاندلند و لابرادور

کتی بِنت وزیر دارایی نیوفاندلند و لابرادور

وی روز دوشنبه 12 دسامبر در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت زمان اعتراض علیه زشت گویی های گسترده در رسانه های اجتماعی فرا رسیده. وی گفت اکثر این مزاحمت ها علیه زنان به عمل می آید. وی یکی از پیامهایی که دریافت کرده را برای خبرنگاران خواند:
«تو آدم بدی هستی، به دنیا رحم کن و خودت را بکش.» 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید