زنان با 5 مدال پیشتاز تیم المپیک کانادا

تیم المپیک کانادا تا روز سه شنبه 5 مدال کسب کرد که هر پنج مدال توسط زنان به دست آمد.

این مدالها به قرار زیر بودند:

ـ تیم راگبی زنان ـ برنزآگهی

ـ پنی اوله کسیاک ـ نقره، شنای 100 متر پروانه (پنی 16 ساله از تورنتو است).

ـ تیم شنای آزاد زنان 100 در 4 ـ برنز

ـ لیکی مسه از لاسل انتاریو ـ برنز، شنای 100 متر پشت

ـ رزلین فیلیون و میگن بیفیتو از کبک ـ برنز، شیرجه 10 متر

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید