در کمال ناباوری، بازار مسکن کانادا باز هم رکورد شکست!

با همه صحبت هایی که درباره آینده بازار مسکن در کانادا و تورنتو بر سر زبانهاست، حالا شما چه فکر می کنید؟ آیا بازار مسکن در تورنتوی بزرگ راکد می شود؟

اجازه دهید تازه ترین آمار را از زبان انجمن املاک و مستغلات کانادا Canadian Real Estate Association برایتان نقل کنیم: تعداد خانه های فروش رفته در کانادا در ماه اکتبر رکورد شکست!

به عبارت دیگر، در ماه اکتبر 42/473 واحد مسکونی از طریق سرویس MLS این انجمن در سطح کانادا به فروش رفته که دو درصد نسبت به یک سال قبل بیشتر است.آگهی

در ماه اکتبر، میزان فروش خانه در 60 درصد از شهرها از جمله در منطقه تورنتو و شهرهای اطراف آن بالا رفتـه امـا در بریتیـش کلمبیـا پایین آمده.

اگر دلیل دیگری برای افزایش قیمت مسکن در کانادا می خواهید، برایتان بگوییم که متوسط قیمت خانه هایی که در ماه اکتبر در کانادا فروش رفته 481/994 دلار بوده که 5/9 درصد نسبت به اکتبر 2015 افزایش داشته است.

البته اگر خانه های فروش رفته در تورنتوی بزرگ و ونکوور بزرگ را کنار بگذاریم، متوسط قیمت خانه های فروش رفته در ماه اکتبر در دیگر شهرهای کانادا 361/012 دلار بوده کـه نشـان می دهد اگر کسانی خواهان خانه های خوب و ارزان هستند در شهرهـای کـوچکتـر کـانادا می توانند به خواسته خود برسند.

درباره تاثیر مقررات جدیدی که دولت کانادا بر خرید و فروش خانه وضع کرده هنوز باید منتظر ماند و دید زیـرا کارشناسان نظرهای متفاوت ارائه می دهند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید