درسی برای هیئت «تمام مردانه» دیپلماتیک ایران!

پ پ پ

هیات دیپلماتیک ایرانی هنگام ملاقات با هیات دیپلماتیک اتحادیه اروپا در اسلو پایتخت نروژ.  موضوع مذاکره اجرای توافق هسته ای ایران و مسئله سوریه است. نکته توجه برانگیز اینکه هیات ایرانی تماما از مردان تشکیل شده و هیات اتحادیه اروپا را تماما زنان تشکیل می دهند.

Iran-EU Diplomats 2

Iran-EU Diplomatsآگهی

عکسها از توئیت فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا و نگار مرتضوی روزنامه نگار

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید