جیسن کنی به دلیل نقض مقررات انتخاباتی جریمه شد

پ پ پ

ادمونتون ـ جیسن کنی کاندیدای رهبری حزب محافظه کار پیشروی آلبرتا می گوید از تصمیم حزبش مبنی بر اینکه وی مقررات مبارزه انتخاباتی را زیر پا گذاشته، در حیرت است.

تیم کمپین جیسن کنی به دلیل نقض این مقررات 5000 دلار جریمه شد.

مدیر ارشد این حزب به این نتیجه رسید که سازماندهندگان کمپین جیسن کنی نباید در مجاورت سالنی که محل رای گیری از دلیگیت ها بوده، یک سوئیت پذیرش مهمان برپا می کردند و جیسن کنی نباید در آنجا حضور می یافته.آگهی

تیم کمپین جیسن کنی می گوید حضور جیسن کنی در آن محل و برپا کردن سوئیت پذیرش مهمان به منظور جلب آرای دلیگیت ها نبوده و صرفا برای تشکر از حامیان جیسن کنی بوده.

تمامی 15 دلیگیت آن حوزه از حامیان جیسن کنی بوده اند، با این حال رای گیری از دلیگیت ها مجددا انجام خواهد شد.

قرار است رهبر جدید حزب محافظه کار پیشرو آلبرتا 18 مارچ در کلگری توسط دلیگیت ها انتخاب شود. 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید