بیش از 5 هزار دانشگاهی خواهان آزادی هما هودفر شدند

پ پ پ

برای پروفسور هما هودفر استاد مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونتریال بیش از یک ماه پس از دستگیریش، در 6 جون هفته جاری توسط مقامات قضایی ایران کیفرخواست صادر شد.

استفان دیان وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه ای در روز دوشنبه 11 جولای همزمان با اعلام خبر کیفرخواست در رسانه های ایرانی ضمن تاکید بر تلاش برای آزادی وی گفت که به علت محرمانه بودن، اقدامات دولت کانادا هم اکنون نمی تواند به اطلاع عموم برسد.

خانواده هما هودفر در ماه گذشته به شبکه خبر سی بی سی گفته بودند که اتهامات وی «همکاری با دولت خارجی» خوانده شده است.آگهی

کارزار حمایتی برای آزادی هما هودفر تحت FreeHoma# و سایت homahoodfar.org اقدام به برگزاری دو پتیشن برای دانشگاهیان و دانشجویان کردند که تا روز سه شنبه بیش از 5050 امضای دانشگاهیان و 137 امضا از دانشجویان در آن به چشم می خورد.

الن شپـرد رئیـس دانشگاه کنکوردیا در بیانیه ای گفته کـه وزارت خارجه و دپارتمانی مسئول روابط دیپلماتیـک از طریـق «کانالهـای دیپلماتیک برای حل این موضوع در تلاش هستند.»

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید