به مناسبت انتشار گزارشCBC از ترکیب نیروهای پلیس و مقایسه آن با ترکیب جمعیتی کانادا

سی بی سی: پلیس کانادا سفیدتر از جمعیت آن است

پ پ پ

نیروهای انتظامی کانادا چقدر منعکس کننده جمعیت این کشور هستند؟ گزارش 14 جولای CBC با عنوان «ترکیب پلیس با ترکیب جمعیتی کانادا سازگار نیست» نمره ردی به ترکیب کنونی نیروهای پلیس داده است.

جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» در آمریکا و کانادا تنها بخشی از اقلیتهای قومی جامعه آمریکای شمالی هستند که «اتهام سواستفاده از قدرت پلیس و رفتار تبعیض آمیز» را مورد تاکید قرار داده اند.

در این گزارش آمده بجز شهر هلیفکس (که 7 درصد جامعه اقلیتهای قومی هستند) نیروهای انتظامی در باقی مراکز عمده شهری «سراسر کانادا واقعیت گوناگونی جوامع خود در میان اعضای خود را منعکس نمی کنند.» این گزارش اشاره می کند که: «بدین ترتیب بخش های بزرگی از جمعیت اقلیتها و بومیان کانادا بدون نماینده کافی (در نیروهای انتظامی) باقی مانده اند.»آگهی

Population-Compostion

تورنتو و شهرهای اطراف آن
در حالی که از هر 2 نفر جمعیت شهر تورنتو یک نفر سفید (Caucasian) است، از هر 4 پلیس، 3 نفر سفید هستند. به عبارتی نیروهای پلیس از اقلیت های قومی مختلف (25 درصد) جمعیت 50 درصدی را نمایندگی می کنند. پلیس شهر همیلتون با داشتن 17/2 درصد نیروی پلیس از اقلیت ها، در حالی که اقلیت ها  17/7 درصد جمعیت آن را تشکیل می دهند، یکی از بهترین نیروهای انتظامی کانادا هستند که واقعیت جامعه گوناگون خود را منعکس می کند.

در این شهر کنترل شهروندان که به Carding موسـوم و اغلب سیاه پوستان را هدف قرار می دهد، وجود ندارد و پلیس این شهر از این بابت نگرانی ندارد.

اگر ترکیب ایده ال در نیروهای انتظامی (متناسب با ترکیب قومی شهرهایشان)، ۱۰۰ فرض کنیم, دو شهر هلیفکس و همیلتون امتیازی در حد ۱۰۰ خواهند داشت.

اگر این نسبت را برای سایر شهرها محاسبه کنیم پس از ادمونتون و پیل (Peel Region) در همسایگی تورنتو، با 28/5 و 33 درصد، و ناحیه یورک (York Region) با 38/6 درصد، مقام های اول تا سوم رده «سفیدترین» شهرهای کانادا را بخود اختصاص خواهند داد.

ناناووت (Nunavut) که 90 درصد جمعیت آن بومی هستند، با 12 درصد نیروی پلیس بومی و یا نسبت 13 درصد، سفیدترین نیروی پلیس فدرال در کانادا RCMP را دارد.

How-Well

روش تهیه این گزارش
سی بی سی در گزارش خود آورده که در ماه می از تمام نیروهای عمده پلیس در سراسر کانادا درخواست کرده که ترکیب نیروهای خود را براساس تعلق به جوامع مختلف گزارش کنند.

پس از دریافت این آمار، سی بی سی آنها را با آمار سرشماری عمومی سال 2011 مقایسه کرده که نمایی از «ناهمخوانی ترکیب نژادی اعضای پلیس با جمعیت شهرها» نشان دهد. در سرشماری 2011 اداره آمار کانادا، بیش از 200 قومیت مختلف در میان کانادایی ها وجود داشته که جمعیت 13 قومیت بیش از یک میلیون نفر گزارش شده است.

اداره آمار کانادا همچنین پیش بینی کرده است که نسبت جمعیت متولد شده در خارج از کانادا به کل جمعیت تا سال 2032 از حدود 21 درصد (در سال 2011) به حدود 26 درصد افزایش خواهد یافت.

در دو گزارش سلام تورنتو از مصاحبه با اریک جولیف رئیس پلیس منطقه یورک (که در اکتبر سال گذشته انجام شد)، آورده شده از مجموع 2225 نفر نیروی پلیس یورک تنها 15 نفر از اعضای کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی هستند. در حالی که اگر نسبت جمعیتی در نظر گرفته شود (حدود 4 درصد جمعیت) این تعداد می باید به 80 تا 90 نفر افزایش پیدا کند. «پلیس منطقه یورک خواهان استخدام نیرو از کامیونیتی ایرانی‌ است» و «درها باز است، لطفا به ما بپیوندید»، عنوانهای این دو گزارش بودند که در آنها به نقل از رئیس پلیس منطقه یورک شرایط مساعد برای پیوستن علاقه مندان به این سازمان به اطلاع خوانندگان رسیده بود.

در تماسی با رئیس پلیس یورک ضمن یادآوری گفتگوی وی با ما در ۹ ماه پیش، نظر ایشان را درباره گزارش جدید سی بی سی و اینکه منطقه یورک در میان شهرهایی است که کمترین انعکاس واقعیت جمعیتی آنها در نیروهای تحت امرش دیده می شود، خواستار شدیم.

ایشان بلافاصله این موضوع را به گراهام بورلی Graham Beverly مسئول دفتر توسعه (و استخدامهای) سازمان محول کرد تا آمار مربوطه را به سلام تورنتو گزارش کند.

ضمن تماس با ایشان و در جریان گذاردن وی در باره وعده داده شده از طرف پلیس یورک ریجن به خوانندگان در دو گزارش منتشره، تا لحظه چاپ این گزارش هنوز پاسخی ایشان را دریافت نکرده ایم. که در صورت دریافت بلافاصله به اطلاعتان خواهیم رساند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید