انتخاب بازرس مستقل برای اصلاح زندانهای انتاریو

پ پ پ

انتاریو دارای 26 ندامتگاه (زندان) ویژه افراد بزرگسال است.

دولت انتاریو به فکر اصلاح سیستم این ندامتگاههاست و بدین منظور این هفته بازرس مستقلی را تعیین کرد تا به دولت پیشنهادات و توصیه های مشورتی برای اصلاح سیستم بدهد.

این مشاور مستقل هوارد ساپرز Howard Sapers نام دارد و تا همین اواخر بازرس ویژه کانادا در امور ندامتگاهها و Ombudsman برای مجرمان ساکن در ندامتگاههای فدرال بوده است.آگهی

وی قرار است انواع راههای مناسب برای تفکیک Segregation زندانیان از یکدیگر در زندانهای انتاریو را بررسی کند و فرصتهای ممکن برای اصلاح اساسی در ندامتگاههای مخصوص حبس های بلندمدت را مشخص کند. وی کار خود را از اول ژانویه 2017 شروع می کند.

تعداد زندانیان در انتاریو
به موجب آمار و ارقام سازمان آمار کانادا، در سال 2014/2015 متوسط تعداد کسانی که در انتاریو در زندان به سر می برده اند 7785 نفر بوده است. تعداد 46/802 نفر نیز در گروه زیر نظر کامیونیتی ها
Community Supervision بوده اند.

(Total community supervision includes probation, conditional sentences, provincial parole, full parole, day parole, statutory release, and long-term supervision)

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید