اسکیتینگ و دی.جی در هاربرفرانت

پ پ پ

DJ Skate Nights, Toronto’s coolest party,
returns to Harbourfront Centre

January 14– January 28, 2017

امسال با اسکیتینگ و دی جی های جدید به استقبال زمستان میرویم.

انواع نوشیدنی از دیسکویی و سالسا گرفته تا برگزاری فعالیت های سرگرم کننده برای خانواده ها و تمام سنین، سرو نوشیدنی های گرم و … را شنبه شب ها در هاربرفرانت می یابید.

هرهفته شنبه ها از ساعت 8 تا 11 شب در این برنامه رایگان شرکت کنید!
خلاصه برنامه های موسیقی به شرح زیر است:

Jan.14: La Rumba Buena
Jan.21: GlobeTrotter
Jan.28: Bay Skate

Location:
Harbourfront Centre,
235 Queens Quay W, Toronto, ON M5J 2G8

Website: www.harbourfrontcentre.com/djskatenights

Loading Facebook Comments ...