آیا هزینه های سلفون، اینترنت و تلویزیون پایین می آید؟

پ پ پ

کانادا جزو کشورهایی است که ساکنانش بالاترین بها را برای سرویس های سلفون، اینترنت و تلویزیون می پردازند. اما احتمال دارد سال آینده این قیمت ها، بسته به تصمیمات سازمان ناظر بر خدمات ارتباطی کانادا
Canadian Radio Television and Telecommunications Commission

تغییر کند. این به تصمیمات این کامیشن در سال آینده بستگی دارد. این کامیشن قرار است سال آینده جلسات متعددی برای بحث و بررسی و بازبینی برگزار کند تا تصمیم گیری کند.

این تصمیمات در رابطه با یکسان سازی هزینه ها از سوی کمپانی های مختلف با توجه به میزان مصرف داتا و سرعت اینترنت و غیره خواهد بود. باید منتظر ماند و دید که تصمیمات این کامیشن چه تاثیراتی بر بهای سرویس هـای سلفون، اینترنت و تلویزیون می گذارد.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید