آیا شما به پرخوری معتاد شده اید؟

اعتیـاد فقط بـه سیگـار و مـواد مخدر اتفاق نمی افتد. امروزه می دانیم که اعتیاد به غذا خوردن نیز وجود دارد و یکی از مهم ترین علل افزایش وزن و چاقی است. اولین قدم برای درمان مشکل، شناخت مشکل است. ابتدا باید ببینیم آیا واقعا دچار اعتیاد به غذا خوردن شده ایم یا خیر. در این نوشته می خواهیم ببینیم چگونه می توان اعتیاد به غذا خوردن را شناسایی کرد.

 1.  اگر شما همیشه در مورد خـوردن فکـر می کنید. به عنوان مثال هنوز ناهار تمام نشده به این فکر هستید که شام چه بخورید. هنوز شام تمام نشده به این فکر می کنید که برای دسر چه چیزی میل کنید. برای تعطیلات آخر هفته فکر می کنید که به کدام رستوران بروید. در اینترنت رستوران های جدید را سرچ می کنید. بطور مرتب با دوستان و آشنایان قرار رستوران می گذارید.
 2.  در مـورد خـوراکـی هـا زیـاد صحبـت می کنید. وقتی با اطرافیان حرف می زنید، در مورد رستوران هایی که رفته اید و کیفیت غذایشان صحبت می کنید. اگر با اطرافیان در مورد مهمانی کـه اخیـرا رفتـه ایـد صحبـت می کنید، در مورد نوع غذاهایی که آنجا سرو شده یا خورده اید حرف می زنید. اگر شخصی از نزدیکان از مهمانی برگشته از او در مورد غذایی که در مهمانی سرو شده سوال می کنید. خوردن و مسائل مربوط به آن سهم عمده ای را در حرفهای شما به خود اختصاص می دهد.
 3. غذا خوردن تفریح شماست. اگر به مهمانی یا مسافرت بروید و غذا مطابق دلخواهتان نباشد، به شما خوش نمی گذرد. برعکس اگر به جایی بروید که غذا مطابق میلتان باشد خیلی به شما خوش می گذرد. اگر بخواهید برای خود کاری بکنید، خود را به یک غذای مفصل در رستوران دعوت می کنید.
 4. وقتی تنها هستید حجم غذایـی بیشتـری می خورید. وقتی در حضور دیگران هستید، حجم کمتری غذا می خورید.
 5. یواشکی غذا می خورید.
 6. روزی چند بار خودتان را وزن می کنید.
 7. وقتی گرسنه نیستید غذا می خورید. اگر حوصله تان سر رفته باشد یا کار دیگری نداشته باشید که انجام دهید، چیزی می خورید.
 8. وقتی که دستخوش احساسات می شوید، غذا می خورید. در حالت غمگینی، اضطراب و حتی شادی به خوردن پناه می برید.
 9. تصمیم می گیرید که کم بخورید اما وقتی در مقابل غذا قرار می گیرید تصمیمتان یادتان می رود و کنترلتان را در مقابل غذا از دست می دهید.
 10. سهم غذای دیگران را هم می خورید.
 11. پرخوری می کنید و بعد از آن دچار عذاب وجدان می شوید. حتی به علت عذاب وجدان ممکن است از داروهای مسهل یا مدر استفاده کنید یا خود را مجبور به استفراغ کردن کنید.
 12. منتظرید که وزن کم کنید تا زندگی واقعی تان را شروع کنید. لباس نمی خرید چون منتظر هستید تا وزنتان کم شود.
 13. بطور مرتب کالری های غذاها و احتمالا کالری که در اثر ورزش مصرف کرده اید چک می کنید و با هم مقایسه می کنید.

اینها همه علائم این است که غذا خوردن ما در پاسخ به گرسنگی نیست و ما به گونه ای به غذاخوردن اعتیاد پیدا کرده ایم. در نوشته بعدی در مورد راهکارهای مقابله با این مشکل توضیح خواهم داد.

برای مطالعه سایر مقالات خانم دکتر شیرازی به سایت www.ontrackclinic.com  مراجعه نمایید.
تمام حقـوق از جملـه حـق چاپ محفوظ می باشد.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید