اسکناسهای جدید 50 دلاری به گردش درآمد

پ پ پ

پس از به جریان افتادن اسکناسهای پلیمری جدید 100 دلاری از آخر سال گذشته، اسکناسهای 50 دلاری نیزدر حال توزیع هستند. این اسکناسها از مواد پلیمر ساخته شده که دوام بیشتری دارند و امکانات مختلف تعبیه شده در آنها، امکان جعل کردن آنها را مشکل تر می کند.
اسکناسهای 50 دلاری نیز مانند 100 دلاری ها دارای قسمت شفاف و تصاویر رنگی در زمینه آن هستند.

قرار است اسکناسهای 20 دلاری که از همین مواد چاپ شده اند در اواخر امسال توزیع شوند و سپس اسکناسهای 10 و نیز 5 دلاری تا پایان سال 2013 چاپ و در دسترس مردم قرار گیرند. آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید