سه بسته مشکوک، دو روز تعطیلی فروشگاه

هالوین یکی از جشن های رایج در تورنتو است که کودکان و نوجوانان علاقه خاصی به آن دارند. برای این جشن، لباسهای خاصی وجود دارد که افراد آنها را خریده و بر تن می کنند…

یکی از فروشگاههای عرضه لباسهای هالوین در تورنتو از شنبه 29 اکتبر بعلت پیدا شدن سه بسته مشکوک تعطیل شد و صبح دوشنبه بازگشایی شد. روز جمعه نیز پلیس یک بسته مشکوک در این فروشگاه پیدا کرده بود. سگهای تعلیم دیده Bob-sniffing Dogs که با حس بویایی و شامه قوی بمب را پیدا میکنند Bomb-Sniffing Dogs پلیس را در این اقدام یاری کردند.آگهی

این فروشگاه بنام Amazing Party and Costume در جنوب غربی تورنتو نزدیک بزرگراه گاردیز و خیابان ازلینگتون قرار دارد.

یکی از بسته های مشکوک قابلیت انفجار داشت.

کندین پرس

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید