خشونت در ایستگاه اتوبوس علیه زنان

پ پ پ

مرد 27 ساله بعلت خشونت در ایستگاه اتوبوس لندن انتاریو بازداشت شد…

وی عصر روز جمعه 28 اکتبر، به دو زن در ایستگاه اتوبوس نزدیک شد و یک بطری از آنان گرفت. متهم پس از اینکه بطری را بر روی زمین کوبید و آنرا خرد کرد موهای یکی از زنان را گرفت و وی را نقش زمین کرد. گفته شده متهم، سپس به فروشگاه نزدیک رفت و زن دیگری را با کاردک بستنی فروشی زخمی کرد. جراحت زنان مذکور، سطحی گزارش شده است.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید