Shahnameh
manijeh

منیژه دختر افراسیاب در شاهنامه جایگاه ویژه ای دارد. داستان منیژه شیرین و بلند است. این داستان را در سه قسمت تقدیم تان می…